Rembrandt

:
series: Rembrandt
publisher: Casterman
publish date:
language: Dutch
size: 322x243x12mm
pages: 48: Hard Cover
genres: classic
15,17

1631. Rembrandt van Rijn, een schilder en graveur van bescheiden afkomst die druk bezig is naam te maken, heeft zich gevestigd in Amsterdam, een vooruitstrevende en kosmopolitische stad waar een sfeer van verdraagzaamheid heerst. Hij wordt de compagnon van een kunsthandelaar, Van Uylenburgh, met wiens nichtje Saskia hij weldra zal trouwen. De hoogstbegaafde Rembrandt, die wordt geprezen om zijn portretten en zijn clair-obscur, geldt al weldra als een van de belangrijkste kunstenaars van de stad. Maar zijn welhaast dwangmatige streven om de mens af te beelden in zijn ware gedaante, hoe onbekoorlijk of wreed ook, is niet altijd naar de zin van zijn opdrachtgevers, in een wereld die van schilderkunst vooral verlangt dat ze behaagt...

Available titles in this series:
`