Smeek Nooit om Genade

series: Sparta
volume: 1
publisher: Dark Dragon Books
publish date:
language: Dutch
coloring: full color
pages: 48:
10,95

Tweede eeuw voor Christus. Sparta is nog maar een schaduw van zichzelf. Enkele krijgers willen koste wat kost haar glorie in ere herstellen en op bevel van de charismatische Agesilaüs de regerende macht bedreigen. Koning Nabis doet een beroep op Diodoros, de beste premiejager van de stad. Zijn opdracht: het hoofd van Agesilaüs die sommigen al als een halfgod beschouwen.

Maar zelfs in Sparta mag niemand zich onoverwinnelijk wanen.

Available titles in this series:
`