Ik haat het hier

volume: 11
publisher: RW Uitgeverij
publish date: 23-01-2015
language: Dutch
coloring: full color
pages: 144:
14,95

Na vijf jaar zelfopgelegde ballingschap moet de cynische schrijver Spider Jerusalem gedwongen terugkeren in een maatschappij die hij veracht, met een baan die hij haat. Als onderzoeksjournalist voor de krant The Word bestrijdt hij het onrecht en de leugens in een bizarre, surrealistische toekomst.

Available titles in this series:
`