De Schaduwen Van Het Verleden

:
series: Vasco
volume: 18
publisher: Ballon Media Nv
publish date:
language: Dutch
size: 282x212x2mm
pages: 48:
8,18
Cola di Rienzo is nog altijd vastbesloten Rome van de tirannie te bevrijden en de stad in haar oude luister te herstellen. Samen met Vasco heeft hij zich aangesloten bij een opstandelingenleger, dat is versterkt met een troep huurlingen. Maar zonder geld kan er geen oorlog worden gevoerd! Door het ontbreken van elke financiële steun laten de Romeinse vrijwilligers die zich tegen Colonna´s dictatuur verzetten, hun bondgenoten massaal in de steek. Vasco schakelt twee geleerden uit Perugia in, die een beroep doen op hun oudste broer Fra Morriale, de puissant rijke oud-prior van de ridders van Sint-Jan van Jeruzalem. Met diens geld brengt Rienzo een nieuw leger op de been en aan het hoofd daarvan trekt hij zegevierend Rome binnen. Dat wil echter niet zeggen dat de vijand de strijd heeft opgegeven. De vesting waar Colonna en zijn troepen zich hebben verschanst, weerstaat alle bestormingen. Ten prooi aan ziekelijke achterdocht en overtuigd dat Fra Morriale met zijn tegenstander samenspant, laat Rienzo hem onthoofden. Als zijn medestanders zich van hem afkeren en hij meer en meer wordt geobsedeerd door het waanidee dat er een complot tegen hem wordt beraamd, stelt de bevrijder een terreurregime in dat al spoedig wordt afgestraft door een gewelddadige opstand onder de bevolking... Alleen Vasco blijft hem trouw. Maar zal deze erin slagen hem weer tot rede te brengen?
Available titles in this series:
`