De Expeditie van La Pérouse

Black Crow vertelt

series: Black Crow
volume: 1
publisher: Glenat
publish date:
language: Dutch
coloring: full color
size: 320x248x10mm
pages: 48: Hard Cover
17,99

Jean François de Galaup, graaf de La Pérouse, wordt in de zomer van 1741 vlakbij Albi geboren op het landgoed van Guo.

Op zijn vijftiende gaat hij naar de marine. In 1764 wordt hij bevorderd tot luitenant-ter-zee en een jaar voor de Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog uitbreekt, wordt hij luitenant-ter-zee eerste klas.

Omdat het conflict in de Nieuwe Wereld in het voordeel van de opstandelingen lijkt uit te draaien, wordt de Franse steun, die oorspronkelijk nog discreet is, geofficialiseerd. Troepen en schepen worden tegen de erfvijand ingezet.

La Pérouse krijgt het bevel over het fregat Astrée en leidt diverse militaire operaties, van de Antillen tot Canada. Hij keert als kapitein-ter-zee en met diverse eretekens terug naar Frankrijk.

Graaf de La Pérouse wordt dan geroemd als een uitzonderlijk zeeman en in 1783 krijgt hij op voorspraak van markies de Castries, de minister van Marine, van koning Louis XVI de opcracht om een expeditie te leiden die hem rond de wereld zal brengen. Het is de bedoeling onder meer de ontedekkingen van de Brit James Cook te vervolledigen.

Koning Louix XVI wil namelijk graag de bestaande wereldkaarten corrigeren en completeren, nieuwe handelsposten oprichten, nieuwe zeeroutes uittekenen en de wetenschappelijke kennis en documentatie uitbreiden. Ook al is de ambitieuze Britse Navy almachtig op zee, toch vindt koning Louis XVI dat ook de Franse zeemacht een rol te spelen heeft. Als Frankrijk geen indruk kan maken in gevechten op zee, dan kan dat misschien wel op wetenschappelijk gebied, door onderzoek en op het vlak van handeldrijven.

Na twee jaar voorbereidingen en gesprekken met geleerden, onderzoekers en ingenieurs, vertrekt de expeditie. Tweehonderdtwintig mensen vertrekken in augustus 1785 uit de haven van Brest aan boord van de Boussole en de Astrolabe. De twee koopvaardijschepen van vijfhonderd ton zijn voor deze opdracht omgebouwd tot fregatten en volledig bewapend.

Graaf de La Pérouse neemt zelf de leiding over de Boussole en de Astrolabe staat onder het bevel van Paul Fleuriot de Langle.

De bemanningen zijn erg divers. Uiteraard zijn er zeelui om de schepen te besturen, maar ook infanteristen van de marine om de veiligheid aan boord te verzekeren, een astronoom, een arts, drie natuuronderzoekers, een wiskundige, drie tekenaars, fysici, een tolk, een horlogemaker, een meteoroloog en zelfs priesters met een wetenschappelijke opleiding.

Aanvankelijk weet niemand hoelang deze reis zal duren, maar duidelijk is dat in jaren moet worden gedacht. Drie of vier jaar lijkt een minimum.

Resultaten van onderzoeken worden via de post verstuurd wanneer de schepen aanleggen in havens die een verbinding hebben met Europa.

Available titles in this series:
`