Farao Van Venetie

:
series: Bob morane
volume: 36
publisher: Ballon Media Nv
publish date:
language: Dutch
size: 286x217x4mm
pages: 48:
8,50

Er is een verschrikkelijke legende verbonden aan de mummie van koning Am-Thot-Thep die graaf Saliorni in 1620 uit Egypte heeft meegebracht naar zijn Venetiaanse palazzo. Men beweert sindsdien dat het spook van deze vorst, die de bijnaam ¿de farao van Venetië¿ kreeg, ´s nachts langs de kanalen zwerft en nachtelijke wandelaars doodt... Bob Morane, de huidige eigenaar van het palazzo en zijn verzameling, beschouwt deze verhalen als louter bijgeloof. Het onverwachte bezoek van een beeldschone Egyptische zal hem echter aan het twijfelen brengen. Er lijkt namelijk een geheimzinnig verband te bestaan tussen de jonge vrouw, de mummie en de professor die met de conservering ervan is belast. Gravures en foto´s uit verschillende tijdperken schijnen er bovendien op te wijzen dat de geheimzinnige bezoekster en de archeoloog al meerdere eeuwen oud zijn! Een onwaarschijnlijk verhaal? De gijzeling van zijn vriendin Sophia Paramount zal Bob met gruwelijke verschijnselen confronteren...

Available titles in this series:
`