Ninon

Writer:
volume: 1
publisher: Glenat
publish date:
language: Dutch
coloring: full color
size: 314x236x10mm
pages: 48: Hard Cover
17,43

Fructidor V (september 1797). Parijs zucht onder de Tweede Terreur. Charles Nadal, bibliothecaris van het Instituut en kandidaat voor de Academie van Wetenschappen, wordt aangegeven door een jaloerse collega. Terwijl hij samen met honderden andere veroordelen zijn executie afwacht, stellen zijn kinderen Hector, Eughne en Ninon alles in het werk om te voorkomen dat hij onder de guillotine terechtkomt. Maar deze wedloop tegen de tijd wordt bemoeilijkt door de onderlinge onenigheid en naijver tussen de twee broers. We zullen hen beide vijftien jaar nadien terugzien, voorgoed getekend door de tragische gebeurtenissen in het jaar V. Door De Tien Geboden in omgekeerde richting te herlezen, zal de lezer bemerken dat alle personages behoren tot een en dezelfde familie, namelijk de Fleury-Nadals. De gelijknamige reeks bestaat uit op zichzelf staande verhalen die in een of ten hoogste twee albums worden verteld, en beschrijft opmerkelijke gebeurtenissen in het leven van de personages. Zo ontdekken we in Ninon, getekend door Lucien Rollin, de oorsprong van de diepe haat die Hector voelt voor zijn broer Eughne en die zijn hoogtepunt vindt in Nahik, het achtste deel van De Tien Geboden. Elk album wordt geschreven door Frank Giroud en in beeld gebracht door de tekenaar die het personage oorspronkelijk vormgaf dan wel door een opmerkelijke gast .

Available titles in this series:
`