Casus Belli

volume: 1
publisher: Glenat
publish date:
language: Dutch
size: 320x244x13mm
pages: 48: Hard Cover
genres: history
16,95

Rome, eerste eeuw. Het rijk van de wolvin staat op het toppunt van zijn macht. Na eeuwen van veroveringen wil keizer Trajanus zijn volk geven waarop het wacht: vrede. Daarvoor moet hij een einde maken aan de oorlog met de Daciërs aan de Donau en tegelijk een goede relatie bewaren met zijn buren. Daartoe behoren de machtige Parthen in de oosten. En wanneer tijdens een ceremonie een van de schilden van Mars neerstort - een teken dat het rijk wordt bedreigd - kijkt iedereen meteen naar de Parthen. Hun koning Vahram doet alsof hij beledigd is door deze beschuldigingen... Het is echter dezelfde Vahram die enkele maanden later de lont in het kruitvat steekt door het Romeinse grensfort Zeugma te verwoesten. Maar hij lijkt niet alleen te handelen! Het noodlot heeft vrij spel. Kan de man die hem heeft losgelaten hem ook weer stuiten voordat alles wordt weggevaagd? Het schild van Mars kondigt oorlog voor Rome aan.

Available titles in this series:
`