De Kleur van de Goden

no artist name
:
series: Ella Mahé
volume: 4
publisher: Glenat
publish date:
language: Dutch
pages: 48: Hard Cover
16,40

Ella Mahé, een ietwat dromerige en onhandige jonge vrouw die oude manuscipten restaureert, zwerft door de woestijn op zoek naar de kleur van de goden, in gezelschap van Thomas Reilly. Onze mooie heldin is niet ongevoelig voor zijn charme, maar ze beseft dat de man die zij aanzag voor een befaamd egyptoloog, gebruik van haar heeft gemaakt en dat hij, erger nog, tegen haar heeft gelogen. Thomas Reilly is niet wie hij beweert te zijn! Al een jaar na de verschijning van het eerste album besluit dit vierde deel van Ella Mahé de Egyptische cylus van deze opmerkelijke reeks, die is uitgevoerd onder leiding van Jean-François Charles. Na André Taymans, Francis Carin en Brice Goepfert is het de buurt aan Christophe Simon om het historische gedeelte van het verhaal in beeld te brengen.

Available titles in this series:
`