Tine Bij De Walen

Writer:
series: Glad ijs
publisher: Casterman
publish date:
language: Dutch
size: 294x230x10mm
pages: 48: Hard Cover
13,32
Het is nu 11u30 en heel Wallonik is toch al sinds een goed half uur aan het werk. Heel Wallonik? Neen! Ein plek biedt nog weerstand: Charleroi. En meteen is de toon gezet. Tine is niet bepaald een uitblinker wanneer het aankomt op werk zoeken. Ze zuipt mateloos, kruipt met de halve goegemeente in bed en profiteert van de sociale zekerheid. Subtiel kan je Lindingres afspiegeling niet noemen, maar qua vooroordelen weet hij ze allemaal op te sommen. Lach je groen of beken je een andere kleur? Auteur Lindingre kende weinig succes toen hij Titine au bistrot in Frankrijk op de markt bracht. Provocatief herwerkte Philippe Nihoul, Carolo en voormalig medewerker van het weekblad Robbedoes, de strip en dit resulteerde tot een enorm verkoopssucces bij de Walen. Casterman begeeft zich op glad ijs door deze hekelende satire tijdens het communautaire debat te lanceren. Vol clichis wordt de Waalse medemens in zijn hemd gezet.
Available titles in this series:
`