Narcocratie

series: IR$
volume: 4
publisher: Ballon Media Nv
publish date:
language: Dutch
size: 286x212x4mm
pages: 48:
genres: detective
9,99

Larry B. Max is bezig Ryan Ricks te schaduwen. De I.R.S.-agent, die niet van opgeven weet, hoopt zodoende de geheime miljardair op te sporen, die van de diensten van deze expert in witwasoperaties gebruikmaakt. Hij is er vooral op uit het grote brein achter een gigantische drugszaak te ontmaskeren. Hoewel hij wordt gezocht door zowel de anti-drugsbrigade als de fiscus, neemt Ryan Ricks, specialist in schermvennootschappen, geheime bankrekeningen en belastingparadijzen, het risico om zich in Los Angeles te vertonen. Larry B. Max, de onverzettelijke agent van de I.R.S. (Internal Revenue Service), is ervan overtuigd dat die onvoorzichtigheid te maken moet hebben met een belangrijke transactie. Inderdaad ontdekt hij al spoedig daarna dat Ricks als tussenpersoon heeft onderhandeld over de verkoop van een van de machtigste drugskartels en dat diens onbekende opdrachtgever de deal van honderden miljoenen dollars heeft aangegrepen om grote schoonmaak te houden en zich de macht over een even lucratieve als illegale economische sector toe te eigenen.... Het spoor van Ryan Ricks leidt Larry naar Mexico. Van Tijuana tot San Miguel de Allende zal de onkreukbare inspecteur trachten een uiterst ingewikkeld financieel en logistiek netwerk te ontwarren, dat is opgezet met de bedoeling deze reusachtige drugshandel een industrieel en welhaast fatsoenlijk aanzien te geven. Dat blijkt echter een zeer hachelijke taak te zijn. Gaandeweg wordt de grens tussen de wet en de werkgelegenheid van duizenden mensen, tussen moraal en welvaart, steeds vager. Krijgt het begrip criminaliteit onder de Mexicaanse zon een andere betekenis? Zal de genadeloze drugshandel waarmee de expert van de I.R.S. zich bezighoudt, uitmonden in gewetensvragen zonder antwoord? Brengt hij door de banden tussen de financiële wereld en de grote criminaliteit aan het licht te brengen, niet het voortbestaan van een heel volk in gevaar? Een polemische thriller die een zeer actueel sociaal-economisch probleem behandelt.

Available titles in this series:
`