Kruispunt Der Winden

no artist name
:
volume: 2
publisher: Daedalus
language: Dutch
size: 317x245x10mm
pages: 48: Hard Cover
20,50

Laïth is aan de moordpartij in zijn dorp kunnen ontsnappen, waar alles slechts nog ruïnes en droefheid is. Te midden van de verminkte lichamen in de bebloedde sneeuw, ontwaart hij een laatse blik op zijn pleegouders. Als hij de hemel te hulp smeekt, blijft deze doof aan zijn wanhopige verzoekingen. Hij volgt de sporen van het leger van Alghärd en trekt het bos in. De moordpartij in zijn dorp weegt zwaarder op de oorlog tussen het koninkrijk van Onfidhen en het land van Frätt dan Laïth beseft...

Available titles in this series:
`