Meer dan een heer verdragen kan

Writer:
volume: 52
publisher: De Bezige Bij
publish date:
edition: 2
language: Dutch
coloring: black/white
size: 150x230mm
pages: 224: Hard Cover
15,00

‘Soms stijgt de lijdensbeker me boven het hoofd’

‘Dit is meer dan een heer verdragen kan, denk ik vaak, als het onrecht in deze wereld me overmant. Maar dan, na een zware innerlijke strijd die zijn weerga nauwelijks kent, overwin ik mijn schroom en de warmte van de huiselijke haard om een stichtend voorbeeld te gaan stellen. In dit boek vindt u het relaas van mijn daadkracht, breed uitgemeten in fraaie prenten en klinkende onderschriften, die bij velen een ontroerde traan op zullen roepen.’ – gaf de heer O.B.B. te R. ons te kennen.

Available titles in this series:
`