Dood

Writer:
volume: 2
publisher: Glenat
publish date:
language: Dutch
size: 325x232x10mm
pages: 48: Hard Cover
genres: adventure
16,95

In de door geweld verscheurde middeleeuwen leeft een kind met buitengewone gaven: Jelami, het Zodiakkind. Hij wordt door zijn volk, de Lijven, beschouwd als de gelijke van God. Twee groeperingen hebben om uiteenlopende redenen belangstelling voor hem. De ene bestaat uit kwaadaardige wezens met onheilspellende namen: Oorlog, Honger, Pest, Antichrist... Tijdens hun zoektocht krijgen ze het aan de stok met twee Missi Dominici: Wolfram en De Guivre. Deze buitengewone supermensen moeten de strijd aanbinden met de natuurkrachten voordat ze gevangen worden genomen door de Lijven. Ze zijn nu dus vlak bij het Zodiakkind. Zullen ze hem ervan kunnen overtuigen zich aan de kant van het goede te scharen? God is hun voorwendsel. Maar de duivel is hun vijand¿ Een heroïsche fantasyreeks gedrenkt in magie en avontuur.

Available titles in this series:
`