Sevilla 1600

artist: Paul Teng
:
series: Oneven orde
volume: 2
publisher: Ballon Media Nv
publish date:
language: Dutch
size: 309x230x4mm
pages: 48:
10,23
Nog altijd overstuur door de dood van zijn vrouw Virginia begeeft de schrijver Patrick Prada zich naar Spanje, op aanraden van een diplomaat die wordt geplaagd door macabere visioenen sinds hij een in 1600 in Sevilla gedrukt exemplaar van het vervloekte boek "Visio Veritatis" in handen heeft gekregen.

Arras, 1314. De dochter van Mechtilde, schrijfster van "Visio Veritatis", probeert tussen de puinhopen van de kapel waar ze heeft gewoond, het manuscript te vinden dat haar moeder en haar levensgezellin zeventien jaar daarvoor op de brandstapel heeft gebracht... Negen jaar nadat Antwerpen door de muitende legers van de Spaanse koning in 1585 is ingenomen, biecht Sartorius aan zijn dochter Leonora op dat hij de stad aan de Spanjaarden heeft verraden om zijn vrouw van de brandstapel te redden. De burgemeester van het door de vorst van Parma belegerde Antwerpen is stervende en weigert zich over te geven. Hij is ervan overtuigd dat het boek "Visio Veritatis", dat Leonora heeft gedrukt en aan hem aangeboden, is geschreven door de duivel. Hij laat de drukkerij in brand steken, Sartorius komt in de vlammen om en Leonora slaagt erin naar Sevilla te vluchten...

Parijs, heden. De bestsellerschrijver Patrick Prada is nog steeds overstuur door de onverklaarbare zelfmoord van zijn vrouw Virginia. Ze was op het Belgische ministerie van Economische Zaken belast met het onderzoek naar de verkoop van kernmateriaal aan India en wordt ervan verdacht dat ze kort voor haar dood met behulp van valse documenten een exportvergunning regelde. Patrick vliegt naar Sevilla op aanraden van Delussine, een lid van een Europese diplomatieke delegatie die naar India is gestuurd om de gemoederen te sussen. Als verzamelaar van antieke boeken waarschuwt hij de schrijver voor de verschrikkelijke kracht van "Visio Veritatis", waarvan Virginia een exemplaar had gekocht. Sinds hij het in zijn bezit heeft, een editie die in 1600 in Sevilla is gedrukt, wordt de diplomaat achtervolgd door macabere visioenen... De missie in India neemt een dramati

Available titles in this series:
`