Paulus de Boskabouter of Het dubbelleven van Jean Dulieu

artist: Jean Dulieu
Writer:
publisher: Uitgeverij Cossee
publish date:
language: Dutch
coloring: black/white
size: 160x240x4mm
Hard Cover
genres: biography
30,75

Generaties kinderen zijn opgegroeid met de avonturen van Paulus de Boskabouter. De wijze vogels Oehoeboeroe en Salomo, Gregorius de das en Eucalypta de heks behoren tot het nationale erfgoed. Maar wie hebben voor deze figuren model gestaan?
En wie was Jean Dulieu zelf?

Zijn publieke uitlatingen in de talloze interviews leveren een onvolledig en vaak tegenstrijdig beeld op. Maar ook voor zijn naasten bleef hij in vele opzichten een gesloten boek.

Dat boek wordt nu geopend. Dorinde van Oort gaat op zoek naar haar ware vader. Uit dagboeken en brieven van Dulieu zelf en van zijn vrouw Kitty, uit familiekronieken, gesprekken met vrienden, familieleden en collega’s en ook uit vele andere bronnen reconstrueert ze zijn eenzelvige jeugd, zijn moeilijke jaren op het conservatorium en zijn korte loopbaan als violist in drie orkesten. Ze ontraadselt de oorsprong van Paulus en zijn kornuiten en volgt hun triomftocht door vele media. Maar ze beschrijft ook Dulieu’s wanhopige pogingen om van de boskabouter los te komen en een ‘volwassen’ schrijver te worden.

Dulieu was een man van geheimen, remmingen, innerlijke conflicten en obsessies. Soms zocht hij daarvoor een uitlaatklep in nooit uitgegeven romans met een hoog autobiografisch gehalte. Maar ook in zijn Paulus-oeuvre en vooral in de strips, zijn verborgen aspecten en situaties uit zijn leven terug te vinden, zoals Dorinde van Oort in woord en beeld aanschouwelijk maakt.

Dit levendige, ontroerende en bij tijden schokkende levensverhaal is een dubbelzijdig portret van Jean Dulieu geworden. Van een man die heen en weer werd geslingerd tussen zijn vele talenten, tussen goed en kwaad, tussen fantasie en realiteit en tussen vrijheidsdrang en maatschappelijke banden. Van een geniaal kunstenaar en een verscheurd mens.

‘Nu vele talenten voor mij zijn weggelegd betekent dat, dat ik geen enkele geheel bezitten kan. Steeds als ik erin slaag er één te grijpen storten de andere zich als een vloed over mij en dan moet ik zwelgen in hun zinnelijke gaven, ik kan geen weerstand bieden aan hun verleiding en ik moet mij overgeven in de macht van hun helsche spelen. Zij vervolgen mij, zij nemen mij op ieder moment van den dag alsof ik een hoer ware in een kamp van dronken soldaten. Schoon is de kunst. Heerlijk moet het zijn zoveel gaven te bezitten. Ja, wel heerlijk moet het zijn, doch gruwelijk ook als de cholera, als de liefde. En als ik dan aan het einde zal staan en aan den rand de grote afgrond, zal ik dan niet achter mij, verspreid over mijn stoffige levensweg de brokken zien liggen van al die talenten, zo grootsch, zo uitverkoren, of zullen zij misschien achter mij staan als mijn heerschers en tyrannen en vol hoongelach hem in de afgrond storten die zich niet heeft kunnen verweren tegen hun overmacht en hun slaaf was, van elk om beurten, tot hij gek werd van kunst en talent?’ (Dagboek Jan van Oort, 1942)

Available titles in this series:
`