Het graf van Lazarus

Writer:
series: Relieken
volume: 1
publisher: Daedalus
publish date:
edition: 1
language: Dutch
coloring: full color
pages: 48: Hard Cover
22,50

Willem van Uzès had een plechtige gelofte afgelegd dat noch hij noch zijn dochter Marie ooit naar het Heilige Land zouden terugkeren. Als Lodewijk IX beslist om een genootschap van reliekenjagers op te richten, staat Willems naam evenwel bovenaan de lijst. Twee dominicanen slagen erin de oude kruisvaarder terug te vinden, maar hun speurtocht trekt de aandacht van een oude, haast vergeten vijand.
Van dan af moet Willem zijn dochter beschermen tegen deze dreiging en zelf een gevaarlijke onderneming op gang zetten: hij moet een groep huurlingen, dieven, monniken, ongelovigen en ridders bijeenbrengen - een groep die belast zal worden met de opdracht om tegen elke prijs van over de hele wereld alle relieken van de christenheid bijeen te zoeken.
Hun eerste bestemming is Marseille... waar de overblijfselen van Sint-Lazarus worden bewaard.
Maar de geheime Broederschap van de Heilige Geest zal alles doen om hen te vernietigen...

Available titles in this series:
`