Furiko

volume: 1
publisher: Daedalus
publish date:
language: Dutch
coloring: full color
size: 309x237x8mm
pages: 48:
11,25

Dit verhaal begint een eind voordat Takeo met de Zusters van de Schaduw geconfronteerd wordt. 16 jaar eerder, om precies te zijn! Op dat moment ontdekt Ankuma het bestaan van de XIIIe profeet. Hij zal het eeuwige leven krijgen, als hij de profeet het heilige bloed kan offeren. De jacht is geopend. Maar hiervoor heet Ankuma de Zusters van de Schaduw nodig. Wie zijn ze juist, en waar kan hij hen vinden? Hoe kan hij zijn wil opdringen aan deze superieure krijgsters?

Available titles in this series:
`