De Beestige Brug

:
publisher: Wpg Uitgevers
publish date:
edition: 1
language: Dutch
coloring: full color
size: 259x202x8mm
pages: 48:

In De beestige brug ondervinden Suske en Wiske en hun vrienden aan den lijve hoe het is om een dier te zijn in Vlaanderen.
Door de vele wegen zitten dieren vaak gevangen op een groen eilandje, en kunnen ze zich niet meer makkelijk en veilig verplaatsen tussen de leefgebieden. Verschillende overheden en organisaties spannen zich daarom in om die groene snippers met elkaar te verbinden. De educatieve pagina’s achteraan het stripverhaal tonen wat een ecoduct is, waarom padden tunnels nodig hebben, hoe een eekhoornbrug werkt en waarom vissen soms de trap nemen.

Dit album is een uitgave van de Vlaamse overheid (departement Leefmilieu, Natuur en Energie; Agentschap Wegen en Verkeer en Agentschap voor Natuur en Bos) en de provincie Antwerpen, in samenwerking met het Regionaal Landschap de Voorkempen.

De brug waar in de titel naar wordt verwezen betreft Ecoduct de Munt in Loenhout. Deze brug biedt dieren een veilige doorgang tussen de E19 en de hogesnelheidslijn.

Available titles in this series:
`