Kain En Abel

Writer:
volume: 3
publisher: Daedalus
publish date:
language: Dutch
size: 317x247x13mm
pages: 48: Hard Cover
20,50

Toen de Muur verscheen, sneed het het zonnestelsel middendoor. Groots, duister, onomkoombaar. Het Purgatory Squadron slaagde erin om door te breken tot in de Muur, maar enkel ten koste van ÈÈn van hen. En wanneer de overlevenden de Muur vernietigen, verdwijnen zij ook in de duisternis. De toekomst geeft hen de kans om hun eigen duistere verleden te herschrijven. Zijn ze in staat om de gebeurtenissen die leidden tot de eerste Universal War ongedaan te maken?

Available titles in this series:
`