Billy the Kid - The Lincoln County War

Writer:
series: West Legends
volume: 2
publisher: Daedalus
publish date:
language: Dutch
coloring: full color
pages: 72: Hard Cover
22,50

Zomer 1878

In amper enkele maanden was de hoofdstraat van Lincoln veranderd in een van de gevaarlijkste plaatsen van Amerika, door het geschil over een handelsmonopolie tussen twee rivaliserende partijen: Murphy & Dolan vs. Tunstall & McSween. Die laatsten hadden een eigen militie gevormd:de Regulators. Billy the Kid maakte deel uit van die bende vrijschutters. De koelbloedige moord op Tunstall zette gans het district in vuur en vlam. Billy zwoer een dure eed en beloofde de daders te doden, om zijn mentor te wreken. In het heetst van de strijd, raakten de Regulators omsingeld door Dolans mannen en de cavalerie. Als ratten in de val, bereidden ze zich voor op een langdurige belegering. Door zijn volharding en koelbloedigheid in die storm van kogels en vlammen, werd the Kid de onbetwiste leider van de Regulators.

Available titles in this series:
`