Stripgeschiedenis

Nawoord

stripstrook

In de loop van de laatste decennia is men meer en meer het culturele belang van het beeldverhaal gaan erkennen. Vele personen en instituten in binnen- en buitenland hebben zich met toewijding gestort op het ontrafelen van de wortels van het beeldverhaal en het documenteren ervan. Toch blijft de strip een haast anarchistisch getint randverschijnsel, dat zich moeilijk in categorieën laat vangen. Niet alleen de grote hoeveelheden en diversiteit, maar misschien meer nog de eigenzinnigheid van de individuele kunstenaars staan een dorre inventarisatie in de weg. De nieuwe media, zoals spelcomputers, geven de mogelijkheid zelf je eigen virtuele (strip)avonturen te beleven. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de jaren vijftig, is er een overmaat aan visuele informatie beschikbaar: tegenwoordig biedt de televisie ons meer speelfilms per avond dan we kunnen zien. Ook de grote rages van de cardgames heeft zijn weerslag op het aanbod van stripverhalen - vooral in de Verenigde Staten is een groot gedeelte van de liefhebbers van beeldende literatuur op dit fenomeen overgestapt. Bovendien is het voor vele tekenaars van het omslachtige en bewerkelijke stripmedium wel zo aantrekkelijk om op de verleidelijke en lucratieve voorstellen van zowel de nieuwe media als de cardgame-industrie in te gaan.

Toch zijn er nog tekenaars die zich op het medium storten en er nieuwe impulsen aan weten te geven. Het stripverhaal geeft immers optimaal de mogelijkheden een symbiose te zijn tussen literatuur en beeldende kunst. De introductie van het Internet lijkt nieuwe perspectieven op te leveren: zo zijn er al vele strips direct online te bekijken en veel tekenaars bieden via hun site eigen werk aan aan een steeds groeiend publiek, zonder tussenkomst van uitgever of boekhandel. Ook instituten zoals de bibliotheek van Rotterdam, waar een uitgebreide stripafdeling is te vinden, en het onvolprezen stripantiquariaat Lambiek te Amsterdam zorgen ervoor dat de strip in al zijn verschijningsvormen beschikbaar blijft voor de geïnteresseerde liefhebber.

De samenstellers van deze virtuele stripgeschiedenis hopen dat dit uiteraard beknopte overzicht mag rekenen op vele reacties, aanvullingen en eventuele correcties. Maar we hopen vooral dat de lezers evenveel plezier beleven aan het doorbladeren als wij aan het samenstellen!

Kees Kousemaker


SAMENSTELLING, RESEARCH EN WEBREDACTIE
Kees Kousemaker
Margreet de Heer
Bas Schuddeboom

MET  DANK  AAN
Richard Webb
Hans Matla
Dirk Arend
Bert Meppelink
Arthur Griffioen
Marian Griffioen
Nop Maas
Peter Pontiac
Martin Lodewijk
Gerrit de Jager
Klaas Knol
Bert Meppelink
Jos Huddleston Slater
Patricia Vansummeren
Toos Zuurveen
Frans van Klaveren
Martijn Snoodijk
Joost Pollmann & Stravers
Patty Scholten-Klein
Joost Hölscher
Marius van Melle
Ernst Slinger
Ruben van Voorthuizen
Kees de Raadt
Arjan Vlaming
Jos van Waterschoot