Stripgeschiedenis

Jan Linse

Zelfportret Jan Linse

Jan Linse (1843, Amsterdam - 1906, Den Haag) wordt wel beschouwd als de eerste Nederlandse striptekenaar. Hij was schilder en aquarellist, maar werd vooral bekend als tekenaar van karikaturen en beeldverhalen voor diverse bladen. Vanaf 1874 was hij verbonden aan het Humoristisch Album, dat werd uitgegeven door H. Nijgh in Rotterdam. Zijn bijdragen aan het blad varieerden van één-paginagrappen tot beeldverhalen, die met een zekere regelmaat verschenen.

Romance in 40 beenen, door Jan Linse
Romance in 40 beenen

Van 1891 tot 1896 was hij eveneens werkzaam voor het satirische weekblad Abraham Prikkie's Op - en Aanmerkingen. Vervolgens maakte hij van 1902 tot aan zijn dood in 1906 het wekelijkse gelithografeerde bijvoegsel van De Nederlandse Spectator. Andere bladen waarvoor Linse tekende zijn Eigen Haard, Uilenspiegel en De Ware Jacob. Een deel van zijn werk is ook in boekvorm verschenen, waaronder de pastiches van opera's die hij voor Humoristisch Album tekende.

Jenever, door Jan Linse

Jenever, door Jan Linse

Jenever, door Jan Linse

Strips 1850-1900

Engelse biografie in de Comiclopedia

Register van tekenaars

(Met dank aan 'Jan Linse, de eerste Nederlandse striptekenaar', door Nop Maas, 1996)