1977 - 1980

volume: 3
publisher: Uitgeverij L
publish date:
language: Dutch
coloring: full color
pages: 200: Hard Cover
32,95

 Tekst en tekeningen: Martin Lodewijk
Het geweten van Nederland gaat integraal.
In 8 kloeke banden worden alle verhalen van Agent 327
chronologisch opgenomen, telkens voorafgegaan door
een uitgebreid dossier. Rob van Eijck en Rob van der
Nol werken nauw samen met Martin Lodewijk aan de
realisatie van de dossiers waarvoor veel uniek
beeldmateriaal wordt gebruikt.
Elk deel telt 200 pagina’s en verschijnt in een fraaie
harde band, met een speciale cover, getekend door
Martin Lodewijk. Deel 3 bevat alle verhalen die zijn
verschenen tussen 1977 en 1980.

Available titles in this series:
`