De Jonge Jaren van Prins Bernhard

Writer:
series: Agent Orange
volume: 1
publisher: Van Praag
language: Dutch
coloring: full color
size: 244x174x16mm
pages: 78: Hard Cover
30,80

Een stripverhaal over de jeugdjaren van prins Bernhard, vanaf zijn geboorte in 1911 tot het einde van zijn studietijd in 1934, het jaar waarin zijn vader overleed. De volgens de auteurs 'satirische' strip is gebaseerd op allerlei boeken en bronnen, maar geeft daar een eigenzinnige en voor de prins weinig positieve interpretatie van. Centraal staat de nazigezindheid van de prins, die in nazi-kringen verkeerde, lid werd van afdelingen van de SS en de SA en van de NSDAP (hoewel dit door de prins zelf altijd ten stelligste is ontkend). Vermoedelijk vanwege het omstreden karakter hiervan is aan het stripverhaal een tekst toegevoegd van de historicus Hilbrink over het nazi-verleden van de prins. Die stelt dat er over het NSDAP-lidmaatschap van prins Bernhard geen twijfel bestaat en toont ook afbeeldingen van documenten die die stelling bewijzen. Opvallend is dat de tekst van Hilbrink en de strip elkaar soms tegenspreken. Dat onderstreept wat de auteurs in een korte inleiding zeggen: dat het verhaal 'gedramatiseerd' is en 'berust op speculatie'. Leuk om te lezen, maar historisch gezien van weinig waarde. Op de achterzijde van het boek wordt een vervolgdeel aangekondigd.

Available titles in this series:
`