Devadatta

:
series: Boeddha
volume: 3
publisher: Uitgeverij L
publish date:
language: Dutch
coloring: zwart/wit
size: 154x205x30mm
Hard Cover
19,95

Siddhartha gaat onverstoorbaar verder op zijn weg naar verlichting, hoewel hij zich keer op keer stoot tegen de harde wanden van de wereld van de bedrieglijke schijn.
Intussen keert Devadatta, de zoon van de ontaarde krijger Bandaka en nu wees, zich af van de menselijke samenleving, uit woede en teleurstelling over de wreedheid waarmee men hem behandeld heeft.
Deze dramatische beslissing zal van groot gevolg zijn voor zijn verdere levensloop. 

Available titles in this series:
`