Meneertje Blits

artist: Laudec
Writer:
series: Cédric
volume: 29
publisher: Dupuis
publish date:
language: Dutch
coloring: full color
size: 217x287mm
pages: 48:
8,50

Jong en onbezonnen. Helaas gaat deze uitspraak niet op voor Cédric, de jongen met de mooiste kuif sinds ... Pirrewiet. Cédric is namelijk verliefd en o ramp, Chen, het meisje van zijn dromen ziet hem niet eens staan, hoe hard hij ook zijn best voor haar doet. En te veel aandacht voor een meisje? Daar lijdt ook Cédrics vriendschap met Christian onder.

Available titles in this series:
`