Mister George deel 1

Labiano

:
volume: 1
publisher: Ballon Media Nv
publish date:
language: Dutch
size: 288x216x4mm
pages: 48:
10,50

Terwijl Amerika nog steeds is geschokt door de mysterieuze aanslagen die tegen de president en de buitenlandse politiek van de regering zijn gericht, wordt een ambtenaar van het Ministerie van Defensie, een zekere George, het slachtoffer van een ernstig auto-ongeluk. Enkele maanden later... George Price, die onlangs een garage heeft geopend, heeft alle redenen om gelukkig te zijn: zijn zaken lopen goed en zijn jonge echtgenote is smoorverliefd op hem. Echter, sinds hij is geopereerd aan een hersentumor, lijdt hij aan geheugenverlies en gedragsstoornissen, waarover hij zich grote zorgen maakt. Volgens zijn schoonvader, die arts is, zijn dat gewoon normale postoperatieve verschijnselen. Door verschillende details uit zijn huidige leven meent George echter zeker te weten dat hij elders een ander leven heeft geleid. Ook de journaliste Jennifer Lee is daarvan overtuigd. Volgens haar lijkt de brave garagehouder als twee druppels water op de "krankzinnige profeet" George Valentine, die ter dood is veroordeeld en officieel terechtgesteld. Wat George vooral verontrust is zijn merkwaardig snelle genezing en het sterke gevoel dat hij op de een of andere manier betrokken is bij de golf van aanslagen die de VS heeft getroffen. Zijn angst wordt nog versterkt doordat hij een uiterst intrigerend dossier over zichzelf ontdekt in de spreekkamer van zijn schoonvader en een verbijsterend gesprek tussen de arts en diens dochter afluistert. Is hij een proefpersoon die in het geheim wordt gadegeslagen, is hij het middelpunt van een complot of is hij paranoïde? Vastbesloten om de waarheid, zijn waarheid te ontdekken, begint George Price in zijn verleden te snuffelen, of wat hij daarvan kan achterhalen. Jennifer stelt ondertussen een onderzoek in naar wat wel 'ns DE primeur van haar journalistieke loopbaan zou kunnen worden...

Available titles in this series:
`