De Jeugd Van Corto

artist: Hugo Pratt
Writer:
series: Corto Maltese
volume: 1
publisher: Casterman
publish date:
language: Dutch
size: 286x218x16mm
pages: 88: Hard Cover
20,57

1905. In Mantsjoerije loopt de Russisch-Japanse oorlog ten einde. De legers leggen de wapens neer, met uitzondering van een fanatieke soldaat uit Siberie. Zijn naam is Raspoetin. Dit zijn de omstandigeden waaronder de lezer, in het voetspoor van Jack London, zal kennismaken met Corto Maltese, een piepjonge zeeman die op een Brits paspoort de wereld rondzwerft. Deze nieuwe uitgave begint met een uitgebreide reportage over de plaatsen waar het verhaal zich afspeelt. in de huidige Chinese provincie Liaoning.

Available titles in this series:
`