Godfinger

Writer:
series: Cross Fire
volume: 4
publisher: Saga Uitgaven
publish date:
edition: 1
language: Dutch
coloring: full color
pages: 48: Hard Cover
20,56

"Maar als Ik door de vinger Gods de duivels verdrijf, zo is dan het Koninkrijk Gods tot u gekomen"
Lucas, 11:20

"We moeten wel geloven in de kracht van de vinger van God, als we zien welke blunders hij heeft begaan."
Jean Richepin

Available titles in this series:
`