Marten Toonder 1933-1943

:
publisher: Uitgeverij Cliche
publish date:
language: Dutch
coloring: four color
Hard Cover
genres: biographical
49,95


Het boek beschrijft de eerste 10 jaar uit het werkzame leven van Marten Toonder. Zijn ontwikkeling in die periode wordt eerst chronologisch behandeld, daarna wordt ingezoomd op alle strips, cartoons, ansichtkaarten, illustraties voor tijdschriften en boeken, alsook alle door hem geschreven verhalen. Hiervoor is gebruik gemaakt van uniek materiaal uit de archieven van verzamelaars, van de Toonder Compagnie en van het Letterkundig Museum. Ook is gebruik gemaakt van brieven waarin in de loop der jaren onze vragen werden beantwoord door Marten, Jan Gerhard en Eiso Toonder.

Het boek is rijk geïllustreerd met honderden tekeningen en foto’s, waarvan vele nooit eerder gepubliceerd. Het bevat o.a. een herdruk van de eerste kleurenstrips uit Bravo! (1936) en afbeeldingen enz. uit de zeldzame Onze Club-Krant (1938).
Uitgebreid wordt ingegaan op Toonder's werk voor schoolkranten, de allereerste strips (Bram Ibrahim, Tobias), de krantenstrip (Thijs IJs), werk voor Doe Mee! (Japie Makreel, Barendje Bas, Pom van de Pom-Heuvel), De Telegraaf (1001) en vele boek- illustraties. Het hart van het boek gaat over de productieve jaren bij de Nederlandsche Rotogravure Maatschappij, met strips als Uk en Puk, Moustic
& Lefuret, De Doodende Straal en illustraties voor series als De amateur-detective en Carson Napier op Venus en bladen als het weekblad Cinema & Theater, Unicum, 'Extra' Magazine van C. Jamin en De Wacht. Ook de stripbladen Bravo! en Onze Club-Krant behoren tot deze periode.
Vervolgens komt het werk voor Diana Edition in de periode 1939-1943 (Don Sombrero, Hannibal, Buddy) uitgebreid aan de orde. Tenslotte wordt bijzonder materiaal uit de oorlogsjaren getoond (Tom Poes, de tekenfilms en het ondergrondse werk worden in dit boek slechts beknopt behandeld, daarover is al genoeg verteld in andere publicaties).

De invloeden (van Amerikaanse en Engelse tekenaars) op Marten's werk worden besproken, aan de hand van o.a. uniek materiaal uit de ‘Dievenboeken’, plakboeken uit Toonders eigen archief. Een terugkerend thema is de beïnvloeding van en door zijn echtgenote Phiny Dick. Ook de betekenis van deze periode voor zijn latere teken- en vertelkunst komt aan de orde, o.a. door te tonen hoe thema’s later bij Tom Poes verder zijn uitgewerkt

Available titles in this series:
`