Een Hemel Op Aarde

artist: Dupa
Writer:
series: Dommel
volume: 39
publisher: Ballon Media Nv
publish date:
language: Dutch
size: 286x217x5mm
pages: 48:
7,15
Exclusief - Dommel, de ¿allersympathiekste striphond¿ zal ongetwijfeld nooit de grote leegte kunnen vullen die de vroegtijdige dood van zijn geestelijke vader Dupa heeft achtergelaten. ¿Ik zou graag tekenen tot de dood erop volgt,¿ verklaarde Dupa kort voor zijn overlijden. Hoewel die wens jammer genoeg slechts gedeeltelijk in vervulling is gegaan, slaagde hij er desondanks in voor zijn talrijke bewonderaars een kleine voorraad smakelijke, niet eerder gepubliceerde gags achter te laten. Het waren er echter te weinig om een nieuw album te vullen, maar gelukkig had Dupa in zijn dertigjarige loopbaan enkele tientallen pagina¿s voor het weekblad ¿Kuifje¿ getekend die niet eerder in boekvorm waren verschenen. Deze leemte wordt nu opgevuld dankzij de uitgave van een 39ste album, waarin dit niet eerder gebundelde materiaal, dat velen met vreugde zullen ontdekken en dat anderen zich met ontroering zullen herinneren, bijeen is gebracht. Dit postume album is een verdiende hommage aan een van de populairste auteurs van de Negende Kunst, en tegelijk ook past het naadloos in een nog steeds springlevende reeks, want Dommel behoort nog altijd tot de stripfiguren die het vaakst op afgeleide producten worden afgebeeld.
Available titles in this series:
`