Toverkunst en Tegenspoed

artist: Joann Sfar
series: Donjon Zenit
volume: 4
publisher: Uitgeverij L
publish date:
language: Dutch
Hard Cover
9,90

In dit alweer vierde album van de Donjon Zenit-reeks worden de Wachter, hertog Herbert en Marvin de draak geconfronteerd met een ernstig probleem: de oude draak die een van de vele schatten bewaakte is dood. Een Donjon zonder draak is ondenkbaar; de Wachter vreest dat de schatzoekers weg zullen blijven als het nieuws bekend wordt. Maar een nieuwe draak is niet zomaar gevonden en bovendien, draken doen er tientallen zo niet honderden jaren over om volwassen te worden. Daarbij komt nog dat - sinds het magische Oog van Biscarra weg is - iedereen zomaar de Donjon kan in- en uitlopen. Herbert en Marvin vertrekken daarom naar Zwijnstad, de stad van de tovenaars, op zoek naar een draak en een Oog. En daar gaat het pas goed mis, niet in de laatste plaats omdat de barbarenprinses Isis per se ter plekke een trouwjurk wil aanschaffen.

Available titles in this series:
`