De Bloeddorstige

:
series: Franken
volume: 1
publisher: Arboris
publish date:
language: Dutch
size: 294x220x5mm
pages: 48:
6,68
Aan het eind van de zesde eeuw besteedde bisschop Gregorius van Tours een paar jaar van zijn leven aan het in een dikke kroniek vastleggen van de geschiedenis van zijn tijd. Het was tegelijk de geschiedenis van de Franken, het volk dat na de instorting van het Romeinse rijk Noord Frankrijk, België, een groot deel van Nederland en een stuk van Duitsland wist te veroveren. Koning Chlotarius en zijn zonen waren weliswaar bekeerd tot het Christelijke geloof, maar aan hun levenswandel was dat niet te zien. Gregorius van Tours gaat dan ook uitvoerig in op de wreedheden, losbandigheden en zedeloosheid van de Franken, ongetwijfeld tot genoegen van de lezers van zijn kronieken... een veertien eeuwen later van de lezers van deze stripbewerking. Dit eerste deel speelt in de jaren rond 560, toen koning Chlotarius de touwtjes nog stevig in handen had en met ijzeren hand optrad als zijn bevelen niet gehoorzaamd werden... zelfs als het zijn eigen zoons betrof!
Available titles in this series:
`