Geen weg terug

volume: 1
publisher: Le Lombard
publish date:
language: Dutch
coloring: full color
pages: 184: Hard Cover
32,95

Wanneer hij vanuit San Francisco naar Zuid-Korea vertrekt, doet Billy Summer dat alleen om de laatste wens van zijn oma te respecteren. Zij is overleden en kan dus niet aanwezig zijn op de herdenkingsplechtigheid voor haar man, die zestig jaar voordien aan het front is gesneuveld. Billy, wiens relatie met Emily in een dip zit, wil zich tijdens de reis wat bezinnen en nadenken over de relatie tussen het leven en het lot. Maar dat lot maakt rare kronkels en als je erin slaagt het te volgen, sleept het je soms erg ver mee...

Available titles in this series:
`