De Beet Van De Slang

:
series: H.m.s.
volume: 3
publisher: Casterman
publish date:
language: Dutch
size: 288x216x6mm
pages: 48:
8,50

1796. In de Baai van Gibraltar gaat Fenton, de scheepsarts van de Danae, aan boord van de Colossus, met bestemming het eiland Elba. Het Engelse ; smaldeel moet een koopvaardijschip uit Livorno beleiden, dat vlucht voor de zegevierende opmars van Napoleons troepen in Italie. Op zijn bestemming aangekomen krijgt Fenton een merkwaardig voorstel van een afgevaardigde van de Eerste Lord: hij wil zijn talent als speurder aanwenden om als een soort geheim agent in dienst van de Admiraliteit een onderzoek in te stellen naar enkele onopgehelderde raadsels binnen de koninklijke Britse marine.

Available titles in this series:
`