Hersenspinsels

Writer:
volume: 2
publisher: WebEdu
publish date:
language: Dutch
coloring: black/white
pages: 138:
30,00

Joachim Kniepstof leeft in een droomwereld waar herkenbare en raadselachtige beelden elkaar voortdurend afwisselen, en actuele gebeurtenissen en surrealistische situaties onlosmakelijk met elkaar verweven zijn. Hij is verstrikt in een steeds veranderd labyrint van associatieve droombeelden die een eigen, intrigerende logica volgen.

Frapor, de auteur van de hersenspinsels, tekent met een grote variatie aan tekenstijlen. Deze gebruikt hij om veranderingen in de sfeer van de dromen te benadrukken. Tekst laat hij achterwege, want voor hem doen woorden afbreuk aan de zeggingskracht van de zwart-wittekeningen. De hersenspinsels prikkelen de verbeelding en nodigen je uit om als kijker actief te zijn: hoe vaker en langer je kijkt, hoe meer je ontdekt.

Available titles in this series:
`