King Sacha (Herdruk)

artist: Merho
:
series: Kiekeboes
volume: 71
publisher: Wpg Uitgevers
publish date:
language: Dutch
size: 297x213x8mm
pages: 48:
6,16

De familie Kiekeboe krijgt een heel vreemde opdracht. Ter promotie van het Afrikaanse land Oekandana worden de familieleden gevraagd voor een infostripje. In ruil voor hun medewerking krijgen ze van Cruyspunt Travel een plezierreisje naar Oekandana aangeboden. Nu ja, plezierreisje... De project-leider, Leonard Cruyspunt, heeft meer dan gewone belangstelling voor het land en ook de interesse van scheepsmagnaat Kassaprovolos is niet echt menslievend. Bovendien is de koning van Oekandana, King Sascha, een ijdeltuit

Available titles in this series:
`