De sjhat van Sjhetterrooje Rackham (Oostends)

De schat van Scharlaken Rackham

artist: Hergé
:
volume: 12
publisher: Casterman
publish date:
language: Dutch
size: 305x226x10mm
pages: 64:
14,99

Het dialect van de Belgische kuststad Oostende is West-Vlaams, wat betekent dat het heel wat overeenkomsten heeft met het Brugs, Kortrijks, Poperings of Veurns. Net als alle West-Vlaamse streektalen gelijkt het nog betrekkelijk goed op het Middel-Nederlands. Maar het is Kustwestvlaams en wijkt dus af van het continentaal West-Vlaams. Vooral op het vlak van woordenschat en uitdrukkingen is deze heel aparte taal van de bekende vissersstad bijzonder rijk. Het Oostends heeft als taal van een historische badplaats ook een enorme instroom gekend in verband met de duinen, het strand, de visserij en de zee.

Available titles in this series:
`