De Ogen van Pandora

artist: Milo Manara
:
volume: 14
publisher: Sombrero
publish date:
language: Dutch
coloring: black/white
pages: 62:
genres: erotic
5,00

Als de bloedmooie Pandora op brutale wijze ontvoerd wordt komt ze er achter dat de man die altijd haar vader is geweest in werkelijkheid helemaal haar vader niet is. Haar eigenlijke vader blijkt een van de meest gezochte misdadigers ter wereld te zijn: Pierre Castex. Pandora is ontvoerd door zijn handlangers, omdat hij ziek is en niet lang meer te leven heeft. Hij wil nog één keer zijn dochter zien. Tenminste.....dat wordt haar verteld.
In werkelijkheid blijkt ze op brutale wijze ontvoerd te zijn door de CIA die haar, zonder dat ze het weet, als lokaas wil gebruiken om achter de schuilplaats van Pierre Castex te komen en hem te arresteren.

De familiejuwelen die Pandora zogenaamd krijgt van Pierre Castex bevatten een zendertje. De CIA is er van overtuigd dat Pierre Castex vanzelf hoort dat zijn dochter ontvoerd is en haar op zal laten zoeken.

Zal Pandora op die manier, zonder dat ze het zelf weet, haar natuurlijke vader verraden? Zal zij ooit haar echte vader te zien krijgen en zal ze ooit nog bij haar stiefouders terugkeren?

Available titles in this series:
`