Een ruim gebaar

Writer:
volume: 32
publisher: De Bezige Bij
publish date:
language: Dutch
coloring: black/white
size: 150x230mm
pages: 194: Hard Cover
15,00

'Het wordt me soms te gortig'

'Al te vaak word ik verkeerd begrepen, zodat de misverstanden mij dreigen te ontwortelen. Dat slaat me ernstig teneer, waardoor zelfs een knappend haardvuur mij niet recht verwarmt.

Om mijn tobberige gedachten te verzetten, werp ik dan graag een blik in een bij de hand liggend boek. Toevallig is dat meestal een verslag van mijn wederwaardigheden, opgetekend door mijn biograaf. Hij heeft knap werk geleverd, want ik voel me geheel opgefleurd als ik de laatste bladzijde heb omgevouwen. Een foliant als dit is dan ook een aanrader voor lezers die zinnen willen verzetten.'

- aldus de heer O.B.B. te R.

Available titles in this series:
`