Laat dat een les zijn

Writer:
volume: 45
publisher: De Bezige Bij
publish date:
edition: 2
language: Dutch
coloring: black/white
size: 150x230mm
pages: 234: Hard Cover
15,00

'Ook dames hebben gevoelige tenen'

'In deze tijden vol gelijke rechten waarin iedereen koejongenbroeken draagt, wordt het onderscheidingsvermogen vaak zwaar beproefd. Al te lichtvoetig dreigen heren zich te begeven op het pad van een zwakkere, zodat ze ongewild voorrangsregels en welgevoeglijkheid uit het oog verliezen. Daardoor ontstaan er misstanden; dat spreekt.

De dringende behoefte aan voorbeelden die tonen hoe het hoort, is nu, na lang dralen, eindelijk vervuld met dit boek. Hierbinnen bevindt zich het relaas van iemand, die van wanten weet zonder onder de voet te lopen. En bovendien treft men er een hoogstaande dame in aan, die er geen doekjes om windt zodat ze duidelijk herkenbaar is in al haar kwetsbaarheid. Dit is een aanrader, al zeg ik het zelf.' - aldus de heer O.B.B. te R.

Available titles in this series:
`