Een heer past zich aan

Writer:
volume: 15
publisher: De Bezige Bij
publish date:
language: Dutch
coloring: black/white
size: 150x230mm
pages: 200: Hard Cover
15,00

'Het is toch merkwaardig wat een heer in de bloei van zijn leven vermag'

'Soms kan een literair werk de blakke geestestoestand die zich vooral in vakanties sluipenderwijs aandient met bliksemend inzicht verdrijven. Na lezing van de huiveringwekkende belevenissen die in deze bundel zijn opgetekend, zat ik als door de donder getroffen; hoezeer is het zaak de volheid des levens, voor een heer zo vanzelfsprekend, uit te dragen in de leegte van geestelijke woestijnen vol schone schijn! Men kan dit aangrijpende meesterwerk dan ook zien als een triomf van de onverschrokken en levendige geest, die schittert in de benepen duisternis.'

- zo bericht ons de heer O.B.B. te R.

Available titles in this series:
`