De Duisterburcht

:
series: Rode Ridder
volume: 222
publisher: Wpg Uitgevers
publish date:
language: Dutch
size: 274x209x8mm
pages: 32:
6,99

De Rode Ridder, door Merlijn uitgezonden naar het zuiden, trekt door het vulkanische landschap van het Centraal Massief in Frankrijk, de Auvergne, het oude land van de Arverni. Hij zoekt en vindt beschutting voor een van de hevige nachtelijke onweren waar de streek berucht om is, op een somber, uit zwart vulkanisch basalt opgetrokken slot. Snel wordt duidelijk dat het kasteel binnen even onheilspellend is als buiten. De heer van de Duisterburcht s onder vreemde omstandigheden om het leven gekomen en zijn erfgenaam, de oudste zoon, is verdwenen. Zijn tweelingbroer voert nu, onder houde van de sinistere kasteelvrouw, zijn moeder, het bewind over de streek. Als hij bij vertrek een jonge vrouw zijn hulp inroept en hij de oorzaak van haar wanhoop ontdekt, zoekt Joahn een voorwendsel om langer op het kasteel te verblijven, en licht te brengen in de Duisterburcht.

Available titles in this series:
`