De Man Zonder Verleden (Herdruk)

series: Rode Ridder
volume: 217
publisher: Wpg Uitgevers
publish date:
language: Dutch
coloring: full color
size: 274x208x7mm
pages: 48:
6,99

Pankraz Rauh, de hofmeier van het slot Kreisburg in het Zwarte Woud, regeert in de plaats van zijn afwezige heer met ijzeren hand! De van hun land en rechten beroofde boeren en dorpers zijn de bossen ingevlucht en hebben zich aangesloten bij de rovers van het woud... Een opstand dreigt! Een onbekende reiziger (maar is hij wel zo onbekend?), op weg naar een toernooi, overleeft ternauwernood een hinderlaag en raakt verstrikt in de strijd. Als hij maar wist wie hij was. Niet alleen lijkt het verleden van deze man uitgewist, maar ook zijn toekomst is in gevaar!

Available titles in this series:
`