De Weddenschap

series: Rosa
volume: 1
publisher: Glénat
publish date:
language: Dutch
coloring: full color
pages: 54: Hard Cover
18,99

Een Normandisch dorpje aan het begin van de 20ste eeuw. Rosa werd door haar ouders uitgehuwelijkt aan Mathieu, weduwnaar, drinkebroer, vijfentwintig jaar ouder dan zij en tuberculosepatiënt. In de echtelijke boerderij drijft Rosa een café waar hoofdzakelijk de bullebakken van het dorp te vinden zijn. Normaal gezien vindt Rosa verstrooiing in haar boeken, maar als ze betrokken wordt bij een absurde weddenschap waarvan de inzet enorm is, verandert alles ... Onder de vaak lallende, brallende, soms vertederende mannen zijn er enkele die nogal wat invloed hebben in het dorp. Door de regels naar haar hand te zetten leert Rosa, die gisteren nog een volstrekt onbetekenende rol speelde, met macht om te gaan. Want ze leert 'mannen' kennen en ze beseft dat ze ambitieus zijn, maar ook zwak, naïef, bang, dat ze geheimen te verbergen hebben. En dat ze hun hebzucht en hun drang om te domineren moeilijk kunnen bedwingen ... Zo komt Rosa ook onder het juk van de kerk uit ñ die in die periode alom tegenwoordig was - en in haar eentje stelt ze het beeld van de volgzame, onderworpen vrouw van de 19de eeuw grondig bij ...

Een meesterwerkje van François Dermaut, in dezelfde sfeer als Magasin General.

Available titles in this series:
`