Sjef van Oekel Slaat Terug

Writer:
volume: 6
publisher: Big Balloon
publish date:
edition: 1
language: Dutch
coloring: full color
used condition: very good
pages: 48:
20,57

  Deel zes uit de klassieke serie Sjef van Oekel, geschreven door Wim T. Schippers en getekend door Theo van den Boogaard.

Enkele jaren geleden werd deze stripserie abrupt stopgezet, toen de zanger en entertainer Dolf Brouwers in een proces tegen Van den Boogaard en Schippers in het gelijk werd gesteld. Brouwers gaf ooit voor de VPRO-t.v. gestalte aan de figuur Sjefke van Oekel en maakte bezwaar tegen de wijze waarop dezelfde figuur (herkenbaar als Brouwers) in deze strip werd afgeschilderd. Van Oekel, die voortdurend een kinderlijk taalgebruik ten beste geeft, veroorzaakt voortdurend misverstanden bij de andere figuren, die vaak worden gedreven door al dan niet onderdrukte seksuele verlangens. Deze laatste worden steeds expliciet in beeld gebracht. In dit album wordt het verhaal uit het vorige voortgezet ("Sjef van Oekel breekt door", a.i. 90-48-267-0), maar dit komt na 15 pagina's tot een (voorlopig?) einde. De rest van het boek bestaat uit een bloemlezing van de beste korte verhalen en gags uit de eerste vier albums, aangevuld met voorbereidende potloodschetsen. In dit album op groot formaat komen de kleurige tekeningen goed tot hun recht.

Available titles in this series:
`