De Magische Kinderen

Writer:
volume: 1
publisher: Casterman
publish date:
edition: 1
language: Dutch
coloring: full color
size: 322x243x10mm
pages: 48: Hard Cover
genres: fantasy
12,50

In de keizerlijke stam van de insectenmensen knielt de tovernaar Asbeth voor Keizer Amecareth, gezeten op zijn troon in zwarte steen. Nadat hij sterren geraadplaagd heeft, juicht de tovenaar. Dan kondigt hij zijn vorst het grote nieuws aan: het is tijd om opnieuw grondgebieden van de mensen te gaan veroveren! Ondertussen komt in het Smaragdkoninkrijk de oude magier Elund, ndat ook hij de sterren geraadpleegd heeft en het gevaar voorvoeld heeft, zijn ongerustheid delen met koning Emerald de Eerste: de vijand van hun voorvaderen zal weldra weerkeren, hij voelt het. Tegenover deze dreiging stelt de koning voor, zoals zijn grootvader het in het verleden heeft gedaan, om de hulp in te roepen van de Kristalmagier. Het dringende verzoek van Elund aan de Magier blijft echter onbeantwoord...

Available titles in this series:
`