De Magische Kinderen

Writer:
volume: 1
publisher: Casterman
publish date:
language: Dutch
size: 312x238x5mm
pages: 48:
genres: fantasy
9,77

In de keizerlijke stam van de insectenmensen knielt de tovenaar Asbeth voor Keizer Amecareth, gezeten op zijn troon in zwarte steen. Nadat hij de sterren geraadpleegd heeft, juicht de tovenaar. Dan kondigt hij zijn vorst het grote nieuws aan: het is tijd om opnieuw grondgebieden van de mensen te gaan veroveren! Ondertussen komt in het Smaragdkoninkrijk de oude magiër Elund, nadat ook hij de sterren geraadpleegd heeft en het gevaar voorvoeld heeft, zijn ongerustheid delen met koning Emerald de Eerste: de vijand van hun voorvaderen zal weldra weerkeren, hij voelt het. Tegenover deze dreiging stelt de koning voor, zoals zijn grootvader het in het verleden gedaan heeft, om de hulp in te roepen van de Kristalmagiër. Het dringende verzoek van Elund aan de Magiër blijft echter onbeantwoord... Bij deze eerste uitgave de kaart van de wereld van de Smaragdridders cadeau.

Available titles in this series:
`