Je moeder - Lief en leed op anderhalve meter

artist: Typex
Writer:
series: Typex
publisher: Nijgh & Van Ditmar
publish date:
language: Dutch
coloring: full color
pages: 68: Hard Cover
20,00

Je moeder! is Typex’ eerste puur autobiografische strip en draait om zijn relatie met zijn moeder en zijn familie ten tijde van de corona-uitbraak.

Op een middag in maart ging hij bij zijn moeder langs om te vragen of ze nog iets nodig had. Omdat de batterij van zijn telefoon leeg was kon hij alleen gebukt via de intercom met haar praten. De scène was grappig en tragisch tegelijk, en Typex realiseerde zich dat dit hun voorland was, en dat van vele anderen. Zo ontstonden de stripcolumns, die wekelijks in de Volkskrant werden gepubliceerd.

Andere thema’s dienden zich bijna ongemerkt aan. Typex’ moeder komt uit een rumoerig gezin, zijn moeder en hij hebben beiden een bijzondere band met hun broer. Zijn broer werd dat voorjaar donorvader. Gaandeweg zag Typex steeds meer parallellen en daarmee ontspon zich een bijzonder verhaal.

Available titles in this series:
`